Parteneri


Ministerul Europei și al Afacerilor Externe, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din RomâniaFranța susține activ Colegiul juridic de la crearea sa. Ea permite în acest sens, în fiecare an, celor mai buni studenți ai Colegiului să efectueze stagii în instituții prestigioase precum Curtea Europeana a Drepturilor Omului din Strassbourg sau la Consiliul de stat din Paris, precum și studii de Master și Doctorat în Franța.

www.diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-ro.org
www.institutfrancais.roAgenția universitară a FrancofonieiAgenția universitară a Francofoniei (AUF) est prezentă pe toate continentele, Partener al instituțiilor de învățământ superior și de cercetare, care au ales ca limbă de predare limba franceză, ea propune mai multe programme de cooperare vizând în primul rând să susțină cercetarea și învățământul în limba franceză. În fiecare an, ea oferă mai mult de 2000 de burse prin intermediul programului său de mobilitate. 

www.auf.orgAsociația Franco-Română a JuriștilorColegiul Juridic găzduiește Asociația Franco-Română a Juriștilor (AFRJ) încă de la crearea sa in 2008. Ambiția AFRJ este să ofere juriștilor francezi și români un loc deschis de discuții și schimburi, precum și un instrument solid pe care să se sprijine atunci când stabilesc noi proiecte de cooperare în domeniul dreptului.

AFRJ se vrea înainte de toate, interdisciplinară și strânge laolaltă personalități din diverse sectoare juridice : cadre universitare, magistrați, avocați sau consultanți. Din acest amestec de sisteme de drept și profesii se degajă o energie nouă, care imbogățește modul de a gândi și a practica al participanților.

www.afrj.euCentrul regional francofon de cercetări avansate în științele sociale (CEREFREA) – Villa NoëlCentrul regional francofon de cercetări avansate în științele sociale (Cerefrea-Villa Noël) își propune să întărească vizibilitatea comumității științifice francofone de înalt nivel în științele sociale și umaniste, în regiunea Europei de Sud-Est și dincolo de aceasta, în cooperare cu instituțiile franceze de cercetare și pregătire.

www.cerefrea.euCurtea de Justiție a Uniunii EuropeneAutoritate judiciară a Uniunii Europene, Curtea, creată în 1952, are ca obiectiv să asigure respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea textelor europene. Prin urmare, ea se asigură că atât autoritățile europene, cât și cele naționale, respectă legislația europeană. Fiecare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene poate fi admisă ca limbă a procedurii.

Curtea primește, de câțiva ani, șapte dintre cei mai merituoși studenți ai Colegiului juridic pentru o vizită de studiu de două zile și cofinanțează aceste vizite.

curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6Parlamentul europeanInstituție europeană, stabilită în trei orașe diferite, (Bruxelles, Luxemburg-oraș și Strassbourg), ai cărei membri sunt aleși prin sistemul democrației directe, Parlamentul european are ca și atribuții examinarea și adoptarea textelor legislative europene, să exerseze un control asupra activităților altor instituții europene și să examineze și adopte bugetul Uniunii Europene. Activitățile sale se pot efectua în colaborare cu alte instituții.

Parlamentul european primește în fiecare an, în stagiu, doi studenți al Colegiului juridic.

www.europarl.europa.eu/portal/frCurtea europeană a drepturilor omuluiAceastă instituție a văzut lumina zilei în 1959, dar forma ei actuală este rezultatul une reforme terminate în 1998. Insărcinată cu soluționarea litigiilor care privesc violarea drepturilor prevăzute de Convenția europeană a drepturilor omului sau a protocoalelor adiționale, plângerile pot fi depuse de indivizi sau de statele semnatare. Numărul judecătorilor de la Curte este egal cu numărul de state părți la Convenție (47).

Curtea europeană a drepturilor omului primește în fiecare an, în stagiu, doi studenți ai Colegiului juridic.

www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fraConsiliul ConstituționalStructură compusă din 9 membri la care se adaugă foștii președinți ai Republicii, care sunt membri pe viață, Consiliul Constituțional are ca vocație să verifice conformitatea textelor naționale și internaționale în raport cu Constituția franceză, textul suprem. « Înțelepții » exercită, în plus, și alte funcții precum controlul regularității consultațiilor naționale, referendumurile și alegerile. Consiliul Constituțional se erijează deci intr-un adevărat apărător al drepturilor și libertăților prevăzute de textele cu valoare constituțională.

Un student al Colegiului este primit în fiecare an în stagiu la această instituție.

www.conseil-constitutionnel.frConsiliul de StatCa și instanță administrativă supremă la nivel național, Consiliul de stat trebuie să asigure trei misiuni principale: consiliază guvernul și autoritățile legislative în ceea ce privește elaborarea și adoptarea textelor, administrează instanțele administrative și judecă legalitatea textelor administrative. În general, Consiliul asigură protecția cetățenilor de abuzurile sau erorile pe care le-ar putea comite administrația.

Consiliul de Stat primește în stagiu un student al Colegiului juridic în fiecare an.

www.conseil-etat.frCurtea de casațieCea mai înaltă instanță de drept comun, Curtea de Casație trebuie să hotărască în litigii de drept civil, comercial, social sau chiar penal. Ea nu judecă decât în drept și nu faptele. Curtea se caracterizează prin uniformitate și unicitate; una dintre funcțiile sale este să interpreteze dreptul în mod uniform. Prin urmare, o posibilă soluție va fi aceiași pe intreg teritoriul francez pentru litigii similare. Altfel, progresiv, Curtea intervine în cadrul funcțiilor anexe precum interpretarea de texte a priori, adică înainte de adoptare.

Ea primește în stagiu un student al Colegiului juridic în fiecare an.

www.courdecassation.frSpațiul Campus FranceDestinat tuturor studenților români dornici să mergă în Franța pentru a face studii superioare, serviciul de informare și de consiliere «Spațiul Campus France», situat la sediul Institutului Francez din București, este dotat cu calculatoare și resurse documentare în franceză și în română. Acesta permite efectuarea căutărilor directe sau on-line în ceea ce privește specializările oferite în Franța și în general, în ceea ce privește mobilitatea internațională.

Studenții vor fi primiți, consiliați și insoțiți de responsabila spațiului, în ceea ce privește interviurile individualizate, pentru a le permite să își definească propriul proiect, să aleagă o specializare care să li se potrivească cel mai bine, să cunoască programele de burse existente și să pregătească formalitățile administrative prealabile ajungerii lor în Franța.

www.campusfrance.org/fr/


 


Asociatia studentilor inscris la programul  " Master 2 de droit européen et international des affaires"  : Asociatia infintata in 2016 sustine studentii Colegiului juridic, informeaza candidatiiorganizeaza evenimente. Site internet:  https://www.m2deia-sorbonne.com/