Procedurile de admitere

Admitere 2021 - "Licence en droit" (trei ani de studii)

Exista două proceduri de admitere: o procedură generală, descrisă mai jos, și o procedură derogatorie (pentru titularii diplomei franceze de bacalaureat sau pentru persoanele care au absolvit un an de studii de drept într-o universitate francofonă).


Condițiile generale de admitere

Orice titular de Bacalaureat sau alt titlu considerat echivalent, poate fi acceptat la Colegiul juridic în primul an de Licență, dacă îndeplinește două condiții:

- promovarea  concursului de admitere la Facultatea de Drept a Universității din București (proba:  iulie 2021);

- promovarea concursului  de admitere la Colegiul juridic : admiterea 2021-2022 în primul an de Licență la Colegiu va fi efectuată pe baza unui concurs de selecție de dosare, iar nu pe baza unui test scris, ca în anii precedenți. Vor putea participa la concursul de selecție de dosare elevii care vor fi declarați admiși la Facultatea de Drept a Universității din București. 

Cu titlu indicativ, este așteptat de la studenți un nivel B1 pentru limba franceză, (cursurile de franceză de la începutul primului an, permit obținerea unui nivel superior necesar reușitei studiilor, destul de repede). 

Candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept trebuie să își declare intenția de a participa la admiterea pentru Colegiul juridic, în momentul depunerii dosarului de înscriere la Facultatea de Drept (dosar cerut înainte de concursul de admitere la Facultatea de Drept).

 

Dosarul pentru Colegiul juridic va trebui trimis după anunțarea rezultatelor concursului de admitere la Facultatea de Drept a Universității din București și cel mai târziu până la data de 2 august 2021, inclusiv, la adresa admin@collegejuridique.ro, într-un singur document (PDF). Rezultatul selecției va fi transmis prin e-mail pe data de 6 august 2021.

 

În funcție de profilul candidatului, conținutul dosarului este diferit.

 

1) Elevii care au absolvit un liceu bilingv francez sau o filieră bilingvă franceză din România, precum și elevii care posedă un certificat de limbă franceză atestând cel puțin nivelul B1 (DELF sau DALF) vor fi admiși în mod automat , dar vor trebui să trimită:

 

- aceste date : domiciliu, telefon mobil, adresa email, liceul absolvit;

- o copie după act de identitate/pașaport;

- o adeverință privind absolvirea unui liceu bilingv francez sau a unei filiere bilingve franceze ori o copie a diplomei sau a certificatului de limbă franceză.

 

2) Toți ceilalți elevi vor trebui să trimită: 

 

- o scrisoare de intentie în limba franceză (scrisoarea trebuie sa contina si aceste date: domiciliu, telefon mobil, adresa email, liceul absolvit);

- o copie după act de identitate/pașaport;

- notele obținute la bacalaureat si în ultimii doi ani de liceu (foi matricole);

- lista activitatilor scolare sau extra-scolare în limba franceza (ex: lectii de franceza, camp de vacanta, concursuri francofone...). 16/05/2016 - 15:25

Faculty of Law of UNIBUC French Foreign Office Université Paris I La Sorbonne

Realizat in 1995
Ordinul Meritul Cultural al Romaniei
in Grad de Ofițer

Copyright © 2022
Site realizat de Direct Design