Anunţuri

Procedura de inscriere 2016-2017 a inceput!

Inscrierea la Colegiul juridic este permisa doar studentilor care au fost admisi in anul intai, patru sau cinci la Colegiul juridic si studentilor din anul intai sau doi declarati "En dettes" sau "AJAC". 

Procedurile de inscriere difera in functie de detinerea (I) sau nu (II) unui numar de student la Universitatea Paris 1 (cei care au primit deja in trecut o carte de student au un numar de student la Paris 1). 

Este mai ales de subliniat faptul ca persoanele ce dispun de un numar de student la Paris 1 trebuie sa plateasca taxa de inscriere prin formularul de plata online (detalii mai jos, la punctul II): plata prin virament bancar in contul Colegiului este permisa doar pentru persoanele care nu au mai avut niciodata un numar/o carte de student la Paris 1.


I. INSCRIEREA  STUDENTILOR CE NU DETIN UN NUMAR DE STUDENT LA PARIS 1
Numai pentru: Licence I, Master I sau Master II (mai jos detalii privind anul corespunzator cazului dumneavoastra)


- LICENCE I : 5 etape

1) Completati fisa de inscriere de mai jos (scrieti direct de pe computer):

Fisa de inscriere

ATENTIE : IN CAZUL UNOR CONTRADICTII INTRE FISA DE INSCRIERE SI INDICATIILE NOASTRE, URMATI INDICATIILE DE PE SITE. 

Instructiuni de completare a fisei:
- la "Filière délocalisée" se completeaza : "Collège juridique franco-roumain"
- la "Nom du diplôme" se completeaza : "Licence en Droit";
- la'"Inscription administrative" se completeaza "Licence I" ; caseta "Boursier" nu trebuie bifata; 
- rubrica "Sécurité sociale étudiante"se refera la studentii francezi cu virsta mai mare de 28 de ani.

2) Scanati si adunati intr-un singur document PDF documentele urmatoare (nu tineti cont de alte documente solicitate in fisa de inscriere- printre altele, nu este nevoie de traduceri);
- copie xerox lizibila, netradusa, a unui act de identitate (carte de identitate sau pasaport);
- copie xerox lizibila, netradusa a ultimei diplome obtinute (Bacalaureat);
- daca studentul a fost deja inscris dupa 1994 intr-o institutie franceza : copie xerox dupa certifcatul de scolaritate cu numarul INE ;
- o fotografie in format 35 mm x 45 mm.

3) Plata taxei de inscriere (250 € pentru  Licence I) prin virament bancar in contul Colegiului, scanata PDF.

Titularul contului: Collège Juridique - Université Paris I
Banca: BRD - Sucursala Dorobanti - Calea Dorobanti 135 BUCURESTI
Cod IBAN : RO89BRDE445SV25401704450 (Cont in EUR)
Cod SWIFT : BRDEROBU
Se scrie pe proba de plata numele studentului si  anul de studii (L1)

4) Scanati si adunati intr-un singur document PDF toate elementele dosarului: fisa de inscriere completata, elementele cerute si dovada platii. 

ATENTIE : documentele transmise dispersate (nu intr-un singur document PDF) NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. 

5) Trimiteti dosarul prin mail d-nei Mihaela Paraschivescu la mihaela.paraschivescu@collegejuridique.ro, data limita 9 octombrie 2016. 


- MASTER 1 : 5 etape

1) Completati fisa de inscriere de mai jos (scrieti direct de pe computer):


ATENTIE : IN CAZUL UNOR CONTRADICTII INTRE FISA DE INSCRIERE SI INDICATIILE NOASTRE, URMATI INDICATIILE DE PE SITE. 

Instructiuni de completare a fisei:
- la "Filière délocalisée" se completeaza : "Collège juridique franco-roumain"
- la "Nom du diplôme" se completeaza : "Master 1 droit européen, option droit européen et international des affaires";
- la'"Inscription administrative" se completeaza "Master 1" ; caseta "Boursier" nu trebuie bifata; 
- rubrica "Sécurité sociale étudiante"se refera la studentii francezi cu virsta mai mare de 28 de ani.

2) Scanati si adunati intr-un singur document PDF documentele urmatoare (nu tineti cont de alte documente solicitate in fisa de inscriere- printre altele, nu este nevoie de traduceri pentru documentele scrise in limba romana);
- copie xerox lizibila, netradusa daca originalul este in limba romana, a unui act de identitate (carte de identitate sau pasaport);
- copie xerox lizibila, netradusa daca originalul este in limba romana, a ultimei diplome obtinute (sau ultima situatie scolara);
- daca studentul a fost deja inscris dupa 1994 intr-o institutie franceza : copie xerox dupa certifcatul de scolaritate cu numarul INE ;
- o fotografie in format 35 mm x 45 mm.

3) Plata taxei de inscriere (300 € pentru  Master I) prin virament bancar in contul Colegiului, scanata PDF.

Titularul contului: Collège Juridique - Université Paris I
Banca: BRD - Sucursala Dorobanti - Calea Dorobanti 135 BUCURESTI
Cod IBAN : RO89BRDE445SV25401704450 (Cont in EUR)
Cod SWIFT : BRDEROBU
Se scrie pe proba de plata numele studentului si  anul de studii (M1)

4) Scanati si adunati intr-un singur document PDF toate elementele dosarului: fisa de inscriere completata, elementele cerute si dovada platii. 

ATENTIE : documentele transmise dispersate (nu intr-un singur document PDF) NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. 

5) Trimiteti dosarul prin mail d-nei Mihaela Paraschivescu la mihaela.paraschivescu@collegejuridique.ro, data limita 9 octombrie 2016. 


- MASTER II : 5 etape 

Numai pentru studentii admisi prin procedura de admitere la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti  (si pentru cei admisi prin procedura Universitatii Paris I si care nu s-au inscris inca la Universitatea Paris I)

1) Completati fisa de inscriere de mai jos (scrieti direct de pe computer):


ATENTIE : IN CAZUL UNOR CONTRADICTII INTRE FISA DE INSCRIERE SI INDICATIILE NOASTRE, URMATI INDICATIILE DE PE SITE. 

Instructiuni de completare a fisei:
- la "Filière délocalisée" se completeaza : "Collège juridique franco-roumain"
- la "Nom du diplôme" se completeaza : "Master II droit européen, option droit européen et international des affaires";
- la'"Inscription administrative" se completeaza "Master II" ; caseta "Boursier" se bifeaza doar daca aveti bursa de la CROUS (bursa pentru studentii din Franta); 
- rubrica "Sécurité sociale étudiante"se refera la studentii francezi cu virsta mai mare de 28 de ani.

2) Scanati si adunati intr-un singur document PDF documentele urmatoare (nu tineti cont de alte documente solicitate in fisa de inscriere- printre altele, nu este nevoie de traduceri pentru documentele scrise in limba romana);
- copie xerox lizibila, netradusa daca originalul este in limba romana, a unui act de identitate (carte de identitate sau pasaport);
- copie xerox lizibila, netradusa daca originalul este in limba romana, a ultimei diplome obtinute (sau ultima situatie scolara);
- daca studentul a fost deja inscris dupa 1994 intr-o institutie franceza : copie xerox dupa certifcatul de scolaritate cu numarul INE ;
- daca este cazul, adeverinta de acordare a bursei CROUS pentru anul 2016-2017 ;
-pentru studentii francezi nascuti incepand cu anul 1979 (barbati) sau 1983 (femei) : adeverinta de participare la Ziua Aparare Cetatenie;
- o fotografie in format 35 mm x 45 mm.

3) Plata taxei de inscriere (340 € pentru  Master II) prin virament bancar in contul Colegiului, scanata PDF.

Titularul contului: Collège Juridique - Université Paris I
Banca: BRD - Sucursala Dorobanti - Calea Dorobanti 135 BUCURESTI
Cod IBAN : RO89BRDE445SV25401704450 (Cont in EUR)
Cod SWIFT : BRDEROBU
Se scrie pe proba de plata numele studentului si  anul de studii (M2)

4) Scanati si adunati intr-un singur document PDF toate elementele dosarului: fisa de inscriere completata, elementele cerute si dovada platii. 

ATENTIE : documentele transmise dispersate (nu intr-un singur document PDF) NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. 

5) Trimiteti dosarul prin mail d-nei Mihaela Paraschivescu la mihaela.paraschivescu@collegejuridique.ro, data limita 9 octombrie 2016. 


II. INSCRIEREA PERSOANELOR CARE POSEDA DEJA UN NUMAR DE STUDENT LA UNIVERSITATEA PARIS I

Persoanele ce dispun deja de un numar de student la Paris I (vedeti numarul ce apare pe cardul de student) se inscriu cu ajutorul fisiei de inscriere si a formularului de plata online de mai jos. 


Fisa de inscriere

ATENTIE : IN CAZUL UNOR CONTRADICTII INTRE FISA DE INSCRIERE SI INDICATIILE NOASTRE, URMATI INDICATIILE DE PE SITE (MAI JOS)

Link spre formularul de plata online: https://symposium.univ-paris1.fr/BUCAREST/

Plata prin virament bancar in contul Colegiului juridic nu este permisa pentru persoanele ce detin un numar de student la Paris I.

Singura modalitate de plata este plata online cu ajutorul formularului de plata online:  https://symposium.univ-paris1.fr/BUCAREST/
Plata online se poate face sau cu card bancar (in euro), sau prin virament bancar (tot in euro) ; in cazul in care se face virament bancar, dovada platii este ordinul de plata dat bancii dumneavoastra (de scanat si adaugat la dosat. vedeti mai jos).

1. Instructiuni pentru completarea fisei de inscriere 
- Fisa de inscriere trebuie completata directe de pe calculator ;
- in dreptul "Filières délocalisées" se indica: "Collège juridique franco-roumain"
- la "Nom du diplôme": studentii din anul 1 (repetenti), 2, sau 3 completeaza "Licence de Droit", cei de la Master 1:  "Master 1 droit européen, option droit européen et international des affaires" ; cei de la Master 2: "Master 2 droit européen, option droit européen et international des affaires" ;
- la "Inscriptions administratives" : studentii "en dette" sau "AJAC" (care au validat un semestru din cele doua de L1 si admisi in L2 cu restante, sau  un semestru din cele doua de L2, admisi in L3 cu restante) indica anul superior (L2 daca au restante in L1 ; L3 daca au restante in L2).

2. Elemente de scanat si de adaugat la fisa de inscriere

In pagina 2 a fisei de inscriere figureaza o lista de documente de adaugat fisei.  Se precizeaza ca traducerea in franceza a copiei documentului de identitate si a ultimei diplome (sau situatie scolare) nu este necesara daca documentele sunt in limba romana. 

In plus de aceste documente, se adauga fisei de inscriere cele dou emailuri (confirmarea primirii cererii de plata online si dovada platii online, scanate PDF) pe care le veti primi pentru plata in CB, sau ordinul de virament bancar scanat PDF. Aveti aici cele 2 modele de mail pe care trebuie sa le primiti odata ce ati utilizat formularul de plata on-line. 


3. Modalitati de transmitere a dosarului de inscriere

- fisa de inscriere,
- si documentele cerute in fisa de inscriere (inclusiv fotografia) si : daca plata s-a facut cu card, cele doua mailuri legate de plata online, sau daca plata s-a facut prin virament, email-ul de confirmare primit dupa completarea formularuilui on line si ordinul de plata la banca dumneavoastra,
trebuie toate scanate si adunate intr-un singur document PDF denumit : "dosar de inscriere [nume, an de studiu].pdf".

Acest document unic continand toate elementele cerute trebuie trimis Doamnei Mihaela Paraschivescu, la adresa : mihaela.paraschivescu@collegejuridique.ro, data limita : 9 octombrie 2016.

Documentele trimise dispersat nu vor fi luate in consideratie si inscrierea nu se va putea valida in acest caz.


19/09/2016 - 15:44

Faculty of Law of UNIBUC French Foreign Office Université Paris I La Sorbonne

Realizat in 1995
Ordinul Meritul Cultural al Romaniei
in Grad de Ofițer

Copyright © 2020
Site realizat de Direct Design