Apel la candidaturã

Apelul la candidaturã pentru Doctorialele franco-române 2018 a fost lansat!

Aceste ateliere se adreseazã tinerilor doctoranzi francofoni cu interese juridice diverse, ce provin de la universitãţi franceze şi/sau române.

Obiectivul acestor Doctoriale constã în oferirea doctoranzilor selectaţi a oportunitãţii de a-şi expune cercetãrile în faţa unui public divers (profesori, doctoranzi, practicieni) şi de a obţine un feedback util la prezentarea lor, într-un context marcat de o pluralitate de perspective şi de problematici. Ȋn acelaşi timp, sperãm cã aceste întâlniri vor permite doctoranzilor sã creeze relaţii strânse cu aceste noi medii profesionale şi academice.

Candidaţii selectaţi sã-şi prezinte cercetarea li se vor finanţa biletele de avion, cazarea, micul-dejun şi prânzul, precum şi o vizitã culturalã, de cãtre Colegiu juridic, în condiţii care le vor fi detaliate la momentul notificãrii rezultatelor selecţiei.

Cine poate sã candideze ?

•Nivelul studiilor şi universitatea de origine a candidaţilor : doctoranzi francofoni înscrişi la doctorat în Drept la o universitate francezã sau românã 

•Nivelul cunoaşterii limbii franceze : avansat.

Cum şi când se poate candida ?

Candidaturile trebuie sã cuprindã :

•o scrisoare de motivare de maximum o paginã;

•un CV actualizat care sã indice, în special, universitatea de provenienţã, numele directorului sau codirectorilor de tezã şi nivelul de cunoaştere al limbilor strãine;

•un rezumat de 15 rânduri al proiectului de tezã ;

•copie a cardului de student şi un document de identitate.

Dosarele de candidaturã trebuie sã fie trimise, cel mai târziu pe data de 1 martie 2018, la adresa de e-mail doctoriales_paris1@collegejuridique.ro  .

Care este calendarul previzional?

•Lansarea apelului de candidatură: 31 ianuarie 2018

•Termen limită de depunere a candidaturilor (pentru doctoranzii români): 15 martie 2018 (inclusiv)

•Selecția candidaturilor: 15-17 martie 2018

•Anunțarea rezultatelor selecției și tematicilor: 17 martie 2018

•Confirmarea participării de către doctoranzii selectați : cel mai târziu pe 24 martie 2018

 

•Desfășurarea Doctorialelor : iunie 2018
Faculty of Law of UNIBUC French Foreign Office Université Paris I La Sorbonne

Realizat in 1995
Ordinul Meritul Cultural al Romaniei
in Grad de Ofițer

Copyright © 2019
Site realizat de Direct Design