Procedurile de admitere

Admitere Master 1 (anul patru)

1. Studenții Colegiului juridic

Admiterea în Master 1 este automată pentru studenții Colegiului juridic care au obținut diploma de licență în drept din partea Universității Paris I Pantheon-Sorbone în cadrul Colegiului juridic și:

-sunt înscriși în anul patru de drept la Facultatea de drept a Universității din București,

-sau care au obținut deja diploma de licență a Facultății de drept a Universității din București.

2. Candidați exteriori (neînscriși anterior la Colegiul juridic în programul de licență)

Dosarul de candidatură trebuie depus între 15 iunie și 9 septembrie 2019.

Procedura generală: admitere la Universitatea din București și la Universitatea Paris I Pantheon-Sorbone

Candidații trebuie:

-să justifice în dosarul lor de candidatură (care trebuie depus la sala 122 a Facultății de drept a Universității din București), că sunt admiși la Facultatea de drept a Universității din București și  cunoașterea limbii franceze (diplome, certificate...);

-să furnizeze în același dosar: o scrisoare de motivare, un CV, o copie a cărții de identitate, o copie a unei diplome care atestă trei ani de studii universitare în domeniul dreptului (dacă este posibil chiar o specializare în dreptul european și/sau în dreptul afacerilor). Sunt admise ca  echivalent, sub anumite condiții, diplomele în Științe politice și în Economie sau în orice alt domeniu care să fi permis titularului dobândirea cunoștințelor fundamentale de drept european al afacerilor.

Aceste documentele trebuie să fie redactate în limba franceză si trimise toate o data.


Procedura derogatorie

Cu titlu derogatoriu și excepțional și în condiții particulare, în anumite cazuri, pot fi admise în Master 1 fără înscriere la Facultatea de drept a Universității din București (înscriere numai la Universitatea Paris I Pantheon-Sorbone), persoanele:

-titulare ale unei diplome atestând trei ani de studii universitare în drept, științe politice, în economie sau în orice alt domeniu care să fi permis titularului dobândirea cunoștințelor fundamentale de drept european al afacerilor,

-care demonstrează un bun nivel de cunoaștere a limbii franceze și române (teste de limbă).

 

Decizia de admitere sau de refuz al admiterii este luată pe baza:

- unui dosar de candidatură (care trebuie depus la sala 122 a Facultății de drept a Universității din București) care trebuie să conțină: o scrisoare de motivare, un CV, o copie a cărții de identitate, o copie a unei diplome care atestă trei ani de studii universitare în domeniul dreptului (dacă este posibil chiar o specializare în dreptul european și/sau în dreptul afacerilor) sau a unei diplome – considerată echivalentă de către Colegiul juridic- în Științe politice, în Economie sau în orice alt domeniu care să fi permis titularului dobândirea cunoștințelor fundamentale de drept european al afacerilor,

-reușitei candidaților preselecționați a testului de franceză și/sau română (sunt dispensați de testul de limba franceză candidații titulari ai unei diplome de bacalaureat francez sau ai unei diplome eliberată de o universitate francofonă atestând trei ani de studii intr-unul dintre domeniile menționate mai sus; sunt dispensate de testul de limba română candidații titulari ai unei diplome de bacalaureat românesc sau a unei diplome eliberată de o universitate românească atestând trei ani de studii intr-unul dintre domeniile menționate mai sus).

Atenție: studenții admiși la Master 1 prin procedura derogatorie nu obțin o diplomă de licență românească și nu sunt considerați ca fiind studenți ai Facultății de drept a Universității din București, dar trebuie totuși să urmeze cursuri și să susțină examene la materiile predate în limba română în cadrul programului de Master 1 al Colegiului juridic, în aceleași condiții ca și ceilalți studenți înscriși în Master 1 la Colegiul juridic și la Facultatea de drept a Universității din București.   16/05/2016 - 16:30

Faculty of Law of UNIBUC French Foreign Office Université Paris I La Sorbonne

Realizat in 1995
Ordinul Meritul Cultural al Romaniei
in Grad de Ofițer

Copyright © 2020
Site realizat de Direct Design