Procedurile de admitere

Admitere - "Licence en droit" (trei ani de studii)

1. Condițiile generale de admitere

Orice titular de Bacalaureat sau alt titlu considerat echivalent, poate fi acceptat la Colegiul juridic în primul an de Licență, dacă îndeplinește două condiții :

-reușita concursului de admitere la Facultatea de drept a Universității din București (probe: 24 iulie 2019) ;

-reușita testului de limbă franceză al Colegiuli juridic (probă : 26 iulie 2019). Cu titlu indicativ, este așteptat de la studenți un nivel B1 pentru limba franceză, (cursurile de franceză de la începutul primului an, permit obținerea unui nivel superior necesar reușitei studiilor, destul de repede). 

Candidații la concursul de admitere la Facultatea de drept trebuie să își declare intenția de a face testul de limbă franceză pentru a se înscrie și la Colegiul juridic, în momentul depunerii dosarului de înscriere la Facultatea de drept (dosar cerut înainte de concursul de admitere la Facultatea de drept).

Numai candidații care au fost declarați admiși la concursul de admitere  la Facultatea de drept vor fi convocați pentru testul de limbă franceză al Colegiului juridic.

Sala și ora testului sunt indicate pe site-ul Colegiului juridic și la panourile Facultății de drept o dată ce rezultatele de la concursul de admitere de la Facultatea de drept sunt cunoscute.

Testul de limbă franceză consistă într-o probă scrisă de două ore care presupune de regulă :

-un exercițiu de înțelegere a unui text (extras dintr-un ziar, citat dintr-o carte…),

-un exercițiu de evaluare a cunoștințelor tehnice de limbă (gramatică, vocabular),

-un exercițiu de exprimare în scris de tip disertație pe un subiect legat de conținutul textului de la primul punct.

Certificatele de franceză de tip DELF sau DALF, nu sunt admise ca si echivalent pentru acest test de limbă franceză, dar constituie un atuu foarte important pentru candidat.

Exemple de teste din anii precedenți :

Test de français - Sujet de l'année 2018-2019  

Test de français - Sujet de l'année 2017-2018


2. Procedura derogatorie

Cu titlu derogatoriu și excepțional, pot fi dispensați,  în anumite cazuri, în cadrul procedurii de admitere la Colegiul juridic de concursul de admitere în primul an la Facultatea de drept a Universității București și de testul de limbă franceză al Colegiului juridic :

-titularii diplomei de Bacalaureat francez, demonstrând că posedă un bun nivel de cunoaștere a limbii române (test de limba română);

-persoanele care au validat cel puțin un an de studii de drept într-o universitate francofonă, demonstând că posedă un bun nivel de cunoaștere a limbii române (test de limba română).

Candidații la admiterea după procedura derogatorie trebuie să trimită un dosar de candidatură la Colegiul juridic între 15 iunie și 9 septembrie 2019. 

Acest dosar, trimis la adressa info@collegejuridique.ro, trebuie să conțină :

-pentru titularii bacalaureatului francez : o scrisoare de motivare, o copie a cărții de identitate, o copie a diplomei de bacalaureat francez sau a unui certificat de reușită a acestui examen, și o copie a foilor matricole din ultimii doi ani de școlarizare;

-pentru persoanele care au validat cel puțin un an de studii de drept într-o universitate francofonă : o scrisoare de motivare, o copie a cărții de identitate, o copie a diplomei de bacalaureat sau a unei diplome echivalente, a unui certificat de înscriere într-o universitate francofonă pentru cel puțin un an, a foilor matricole corespunzătoare acestei diplome, precum și a foilor matricole de școlarizare și/sau studii (după caz) a ultimilor doi ani.

Aceste documentele trebuie să fie redactate în limba franceză și comunicate toate o data.

Persoanele preselecționate vor fi invitate să susțină un  test de limba română. In caz de reușită a acestui test și a unui aviz favorabil din partea Directorului științific pentru Universitatea Paris I al Colegiului juridic, admiterea la Colegiul juridic se va face pentru anul universitar următor. Persoanele admise la Colegiul juridic prin procedura derogatorie vor fi înscrise ca și studenți ai Universității Paris I Pantheon-Sorbonne, dar nu și ca studenți ai Universității din București.

Atenție: pentru a obține diploma de licență de la Paris I, studenți selecționați prin procedura derogatorie vor avea obligația de a urma cursuri și a susține examene la materii predate în limba română în cadrul programului de licență al Colegiului juridic, în aceleași condiții ca și  ceilalți studenți ai Colegiului juridic.

În schimb, studenții admiși la Colegiul juridic prin procedura derogatorie, ținând cont de faptul că nu vor fi considerați și ca fiind studenți ai Facultății de drept a Universității din București (cum nu au susținut și reușit un concurs de admitere în această instituție), nu vor putea urma alte cursuri decât cele care fac parte din programa Colegiului juridic, sau obține adeverințe din partea Universității din București.



16/05/2016 - 15:25

Faculty of Law of UNIBUC French Foreign Office Université Paris I La Sorbonne

Realizat in 1995
Ordinul Meritul Cultural al Romaniei
in Grad de Ofițer

Copyright © 2020
Site realizat de Direct Design